Regler för annonsering på Bort.nu

Privatannons

Privata annonser är till för privatpersoner som enligt konsumentverkets regler har rätt att ingå avtal.

Företagsannons

Företagsannonser är till för företag (juridisk person eller enskild firma). Det skall tydligt framgå att det är ett företag som står bakom annonsen och företagets officiella namn skall anges som annonsör. Mängden samtidiga annonser från ett och samma företag skall vara rimlig. 10-tals eller fler annonser inlagda vid samma tidpunkt betraktas som spam.

Företagsannonser skall avse en specifik fysisk vara och skall innehålla en textuell beskrivning av varan och inte enbart en länk till företagets webbplats. Annonsen får inte innehålla texter med huvudsakligt syfte att marknadsföra eller göra reklam för företaget eller specifika erbjudanden. Det är heller inte tillåtet att annonsera tjänster.

Annonsens innehåll

Annonsen skall vara på svenska och ha en uppenbar koppling till bortskänkes-världen. Det är endast tillåtet att annonsera begagnade varor. Annonstexten skall beskriva den specifika varan och dess skick som erbjuds eller eftersöks i annonsen, enbart en länk till annan annons- eller auktionssajt är inte tillåtet. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser. Annonsrubriken skall kortfattat beskriva varan och får inte innehålla onödiga tecken. Innehållet i annonsen får inte strida mot gällande svensk lag, ex personuppgiftslagen.

Bort.nu är en webbplats som låter användare annonsera, sälja och köpa begagnade varor. Du kan inte anta att en försäljning eller ett köp av ett objekt är lagligt endast för att det annonseras på Bort.nu. Bort.nu ansvarar inte för den utannonserade varan och inte heller för eventuell skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten. Bort.nu har ingen kontroll över eller medverkan i transaktionen mellan köpare och säljare.

Publicering av annonser som innehåller personangrepp, smutskastning eller liknande formuleringar är inte tillåtna och resulterar i omedelbar blockering. Annonser som strider mot reglerna ska anmälas till administratör.

Dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in flera annonser för samma vara samtidigt. Radera den gamla annonsen innan du lägger in den nya. Vidare är det inte heller tillåtet att lägga in annonser för samma varor upprepade gånger med syfte att synas överst i annonslistan.

Åtgärder vid regelbrott

Annonser som inte följer reglerna kommer att raderas utan förvarning. IP-adresser blockeras vid upprepade regelbrott.